FILMMAKERS.NODE9.ORG

Filmmakers.node9.org (dříve "Stránky českého experimentálního filmu" na serveru osf.cz) je komunitní portál sdružující informace o exeprimentálním filmu v ČR provozovaný asociací Mlok. Stránky obsahují profily autorů experimentálního, non-objektivního, konceptuálního, abstraktního, strukturálního a hand-made filmu, filmových performancí a instalací. Jednotlivé profily jsou administrované samotnými autory. Na tomto portálu mohu být prezentovaní další autoři na základě pozvání již přítomných. Chcete-li zde mít svůj profil, můžete také kontaktovat editora.

Filmmakers.node9.org (formerly Czech Experimental Film website on osf.cz server) is a community gateway website ran by Mlok association. The aim of the project is to gather information on Czech experimental film and its authors. The site contains author profiles of experimental, non-objective, conceptual, abstract, structural and hand-made film, film performances and instalations. Each profile is administered by the particular author himself. Other authors' works can be presented on this site, based on an invitation of any author listed here. Or contact the editor if you are interested to present your profile on this site.

    

Copyright Asociace Mlok & tp.d 2005 | login